LogiTrans

FACULTY OF TRANSPORT, ELECTRICAL ENGINEERING
AND COMPUTER SCIENCE

POLISH ACADEMY OF SCIENCES
TRANSPORT COMMITTEE

XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

LogiTrans 2022

LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE,
BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE

Konferencja organizowana
pod honorowym patronatem
Rektora
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

prof. dr hab. Sławomira Bukowskiego